-->
Ronald Robertson

Aaronn Avit Ajeng, PhD

Postdoctoral Researcher
  • Email (Work/Ads)aaronnavit@um.edu.my
  • AffiliationUniversiti Malaya (UM)
  • ExpertiseBiology and Biochemistry
  • Contact No(+60)14-970 xxxx

Karangan Bahagian A : Ciri-ciri Remaja Berwawasan


Dapatkan Buku Latihan SPM untuk semua subjek termasuk Bahasa Melayu termurah disini: https://shp.ee/yirqqfb    
“Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang Negara” izhar menggambarkan bahawa golongan belia merupakan golongan yang penting dalam memacu pentadbiran negara pada masa hadapan. Remaja ditakrifkan sebagai seorang individu yang telah mencapai tahap dewasa dan mempunyai fikiran yang matang. Oleh itu, individu yang berfikiran matang akan dapat menentukan wawasan diri mereka. Namun begitu, saban hari kita sering kali mendengar dan melihat melalui media massa seperti televisyen, akhbar, dan pelbagai media elektronik lain mengenai kebobrokan akhlak golongan ini. Hal ini memberi satu tanggapan seolah-olah remaja di negara kita tidak mempunyai wawasan diri yang tinggi walhal merekalah yang bakal menerajui tampuk pimpinan negara kelak. Persoalannya, apakah ciri-ciri remaja yang berwawasan yang seharusnya dipraktikkan oleh remaja hari ini?
Seseorang remaja yang berwawasan akan cinta akan ilmu pengetahuan. Hal ini demikian kerana, mereka akan menggunapakaikan segala ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dan rumah sebagai medium untuk lebih memajukan diri mereka. Bukan itu sahaja, remaja yang berwawasan juga mempunyai kesedaran mengenai kepentingan ilmu pengetahuan dalam mencorakkan hala tuju negara pada masa akan datang kerana ilmu itu pelita hidup. Dengan mencintai ilmu pengetahuan, golongan remaja akan mengelakkan diri daripada terjebak dalam kancah sosial seperti merempit, merokok dan pengambilan dadah. Oleh itu, guru-guru dan ibu bapa berperanan penting dalam memberikan pendidikan sama ada secara formal atau tidak formal dalam membentuk remaja yang berwawasan. Konklusinya, sikap cinta akan pendidikan dan ilmu pengetahuan akan mencerminkan keperibadian remaja yang berwawasan.
Selain itu, patuh kepada ajaran agama juga merupakan ciri remaja yang berwawasan. Hal ini demikian kerana ajaran agama menekankan aspek rohani dan sahsiah dalam menjalani kehidupan seharian. Dengan adanya asas agama yang kukuh, remaja dapat meningkatkan keyakinan diri di samping mereka tidak mudah untuk terlibat dalam pelbagai penyakit sosial yang kian menular umpama barah dalam kalangan remaja masa kini. Hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan remaja yang tiada pendidikan agama yang sempurna lebih mudah terpengaruh dengan pelbagai wabak sosial dan mereka tidak mempunyai hala tuju yang jelas berbanding dengan remaja yang sempurna didikan agamanya. Oleh sebab itu, aspek agama tidak seharusnya dipandang ringan dalam meniti arus kemodenan ini. Tuntasnya, remaja yang berwawasan haruslah mempunyai pegangan agama yang teguh sebagai benteng dalam kehidupan dan pendidikan agama haruslah diparaktikkan kepada anak-anak melalui ibu bapa sejak dari kecil lagi bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Dapatkan Buku Latihan SPM untuk semua subjek termasuk Bahasa Melayu termurah disini: https://shp.ee/yirqqfb    
Di samping itu, remaja yang berwawasan akan berdisiplin dalam apa-apa perkara yang dilakukan oleh mereka. Hal ini demikian kerana remaja yang berdisiplin akan lebih mudah mencapai wawasan diri mereka berbanding dengan golongan remaja yang tidak berdisiplin dan senantiasa mengharapkan bantuan daripada orang lain. Selain itu, remaja yang berwawasan mempunyai kesedaran bahawa aspek kedisiplinan merupakan elemen fundamental dalam mencapai kejayaan yang hebat pada masa hadapan. Sebagai contoh, Albert Einstein tidak berputus asa dan tidak bergantung kepada orang lain dalam menjalankan beratus-ratus eksperimen pada suatu masa dahulu. Dengan hasil usaha peluh dan keringatnya, masyarakat pascakemerdekaan kini dapat hidup dengan pelbagai teknologi yang canggih. Ghalibnya, remaja yang berwawasan akan menekankan aspek disiplin dalam kehidupan seharian mereka dan menghargai masa kerana mereka sedar masa itu emas. Sesungguhnya, hanya orang yang malas tidak mempunyai disiplin akan menempuh kegagalan dalam kehidupan.
Bukan itu sahaja, remaja yang berwawasan seyogianya akan menghormati ibu bapa dan guru mereka. Hal ini demikian kerana mereka sedar bahawa mereka tidak mungkin akan berjaya tanpa kehadiran kedua-dua golongan ini dalam kehidupan mereka. Remaja yang berwawasan akan menghormati ibu bapa kerana syurga di bawah telapak kaki ibu manakala guru pula merupakan insan yang sering diberi perumpamaan ibarat lilin yang membakar diri dalam memberikan kita ilmu serta dorongan dalam usaha kita mencapai kejayaan. Istilah ‘biadap’ atau ‘kurang ajar’ tidak seharusnya wujud dalam diri remaja era modenisasi ini kerana remaja merupakan golongan yang berpendidikan dan seharusnya memiliki akal fikiran yang matang. Oleh yang demikian, untuk menjadi remaja yang berwawasan, bukan  aspek luaran sahaja yang dititikberatkan sebaliknya nilai murni seperti menghormati ibu bapa dan guru juga perlu disemai dan dibajai dalam diri setiap remaja.
Dapatkan Buku Latihan SPM untuk semua subjek termasuk Bahasa Melayu termurah disini: https://shp.ee/yirqqfb    
Tuntas bicara, daripada kesemua huraian di atas jelas menunjukkan bahawa remaja yang berwawasan perlulah seimbang dalam semua aspek kehidupan. Oleh itu, remaja zaman sekarang diseru agar menerapkan semua aspek ini dalam kehidupan agar sentiasa beroleh kejayaan dan mencapai wawasan diri. Remaja seharusnya menggunakan setiap peluang yang ada untuk menjadi remaja yang berwawasan kerana di pundak merekalah bakal terpikul segala amanah dan tanggungjawab untuk memajukan bangsa dan negara agar setanding dengan negara maju yang lain persis mutiara kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam konteks ini semua pihak haruslah bekerjasama bak kata pepatah seikat bagai sirih, serumpun bagai serai dalam usaha melahirkan lebih ramai remaja yang berwawasan agar Wawasan Perdana 2057 mampu direalisasikan dengan jayanya.
Oleh : Aaronn Avit Ajeng, 5 Sains Alamanda 2013

Comments